ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงาน ที่กำหนดไว้อย่างชัดเขนตามระยะสัญญาและความต้องการของลูกค้า พร้อมการรายงานผลความคืบหน้า การวัดผลงานของทีมปฏิบัติ มีการตรวจสอบจากทีมหน้าที่สายตรวจ และการเยี่ยมหน่วยงานทุกๆเดือน  

ติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อเรา ให้เราประเมินราคาหน้างานของลูกค้า เพื่อให้เราดำเนินการเตรียมงาน สำหรับการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า