บริการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม พร้อมการพ่นยาฆ่าเชื้อ เข้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีจุดสัมผัสร่วมก่อน และหลังจากนั้นจะฉีดยาฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้น้ำยายังคงประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อเรา ให้เราประเมินราคาหน้างานของลูกค้า เพื่อให้เราดำเนินการเตรียมงาน สำหรับการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า