ให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง รวมไปถึงการให้บริการ ลอกสติ๊กเกอร์ ยิงซิลิโคน ทำความสะอาดป้ายโฆษณา บริษัทฯดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อเรา ให้เราประเมินราคาหน้างานของลูกค้า เพื่อให้เราดำเนินการเตรียมงาน สำหรับการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า