ให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการคนสวน ดูแล รดน้ำต้นไม้ แบบสม่ำเสมอ ประจำทุกวัน บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร แบะฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวน และดูแลสวนอย่างเป็นระบบ

ติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถติดต่อเรา ให้เราประเมินราคาหน้างานของลูกค้า เพื่อให้เราดำเนินการเตรียมงาน สำหรับการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า