เกี่ยวกับเรา

มาตรฐานและคุณภาพ ระดับสากล ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน

บริการทำความสะอาด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาด มากด้วยประสบการณ์

บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ 1 ในมาตรฐานสากล

บริการนิติบุคคล

บริษัทนิติบุคคลชั้นนำแห่งประเทศไทย

บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

ประกอบธุรกิจด้านบริการภายในและภายนอกอาคาร ก่อตั้งขึ้นด้วย ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จากความใส่ใจในการบริการ ที่อำนวยความสะดวก และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 10 ปี

ประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการบริการทำความสะอาดครบวงจรของคนรุ่นใหม่

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัยและบริหารนิติอาคาร ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงทีมงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เราวางไว้  เรายังพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านทำความสะอาด และคิดประเมินราคาเสนอก่อนปฎิบัติงานจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

เจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนางานบริการที่ได้มาตรฐาน เปี่ยมด้วยคุณภาพ และคุ้มค่าเงินทุกบาท

พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด จึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากร เพื่อดำเนินงานในการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง ตามประเภทการใช้งาน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการอบรมเรื่องกริยามารยาทในการให้บริการ ทั้งนี้ทาง บริษัทแม่บ้าน มีการตรวจสอบ พร้อมเข้าฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อคงคุณภาพ และรักษามาตรฐาน การให้บริการอย่างมืออาชีพ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจเรา