รายละเอียด

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาด อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
ก็ไว้ใจใช้บริการของเราฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ที่ตอบโจทย์สูงสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โดยไม่มีสารก่อมะเร็ง กลิ่นไม่ทำลายเยื่อบุจมูก แถมยังปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ