รายละเอียด

บริการฉีดพ่นและทำความสะอาด GOJEK ประเทศไทย
เหมาะสำหรับที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และภายในรถยนต์
Care Cleans ผู้ให้บริการฉีดพ่นและทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ
เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ต่อ 300 ตารางเมตร