บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่นจำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ให้พนักงานให้พนักงานทุกกลุ่มอายุ และทุกหน่วยงานได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้คุณอธิภัทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จนท.รักษาความปลอดภัยได้รับวัคซีนกันแล้ว

พนักงานทำความสะอาดได้รับการฉีดวัคซีนกันพร้อมหน้า

พี่ๆ ทีมช่างฯ ก็พร้อมใจกันมาฉีดวัคซีน เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่