พี่ๆ ทีมช่างฯ ก็พร้อมใจกันมาฉีดวัคซีน เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่