ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระยะสัญญาและตามความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยการรายงานผลความคืบหน้า การวัดผลงานของทีมปฏิบัติ มีการตรวจสอบจากทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ และการเข้าเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือน

ขอบเขตการทำงานที่ให้เยอะกว่า
กวาดและถูพื้น ทำความสะอาดห้องนั่งเล่น
เช็ดฝุ่น จัดเก็บชั้นวางของ ล้างห้องน้ำ
ทำความสะอาดห้องคร้ว เก็บห้อง เก็บโต๊ะ จัดของ
ล้างลานจอด (สาหรับ 8 ช.ม) เช็ดทาความสะอาดกระจก(ในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย สามารถอื้มถึง)
ล้างจาน ช่วยตากผ้า(สาหรับ8ช.ม)
การคัดแม่บ้านในการทำความสะอาด
พนักงานทำความสะอาดทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงาน สตง.
พนักงานทำความสะอาดทุกคนผ่านการอบรม มาตรฐานการทำงานจาก บ.ก่อนลงปฏิบัติงาน
มีระบบตรวจสอบการทำงานหลังการรับบริการ
บริษัทจะทำการแจ้งชื่อประวัติพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
ลูกค้าสามารถระบุตัวพนักงาน ให้มาทำประจา ได้ทันที
บริษัทจะทาการเปลี่ยนพนักงานบริการทันที หากพนักงานบริการไม่เป็นที่พอใจ
พนักงานทุกคนที่ทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัท