การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง รวมไปถึงการให้บริการ ลอกสติ๊กเกอร์ ยิงซิลิโคน ทำความสะอาดป้ายโฆษณา บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด