บริการของเรา

ทำไมต้องเรา? บริษัทแม่บ้าน“พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น”

  • การประหยัดค่าใช้จ่าย
  • พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฎิบัติงาน
  • การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
  • เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
  • ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน
  • ความพร้อมในการส่งมอบการบริการ
  • ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
  • ผู้บริหารคนรุ่นใหม่มีความรู้และแก้ไขงานบริการอย่างแท้จริง

บริการของเรา

มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน